Publications
Sant Maral Foundation’s working group for public opinion research has conducted a wide range of surveys since 1995. We investigate public opinion on various political, economic, and social issues.
POLITBAROMETER #18(52), March-April 2019 /Mongolia/

POLITBAROMETER #18(52), March-April 2019 /Mongolia/

Publiser: Admin
Date: 2019-04-19

“Сант Марал” сангаас Монголын нийгэм, улс төр, эдийн засгийн байдлын талаар олон нийтийн санал бодлын шинэ судалгааг танд толилуулж байна. Судалгаанд Улаанбаатар хот болон Архангай, Сэлэнгэ, Булган, Дорнод, Дорноговь, Завхан, Говь Алтай  аймгуудийн 1200  иргэдийг хамрууллаа. Судалгаа нь цаг хугацааны хувьд 2019 оны 3-р сарын 20-с  4 сар 9-ны хоорондох үеийг хамарч байгаа юм.  Судалгааны дүнг нийслэл хот, хөдөө харьцуулсан байдлаар харуулав.  

 

Энэхүү судалгааг ХБНГУ-ын Конрад-Аденауэр-Сангаас санхүүжилсэн

Order this publication